Honung från föreningens bin

Honung

Foto: Karl Mogren

Vid föreningens städdag den 16 september kom vår biodlare Thomas Brzokoupil och berättade om bikuporna på lott nummer 8b. Med sig hade han honung från bina som många medlemmar ville köpa. Är du också intresserad av att köpa honungen kan du kontakta Thomas på tbrzokoupil@gmail.com eller 070-530 07 28.

Ett stort tack till alla som kom på städdagen och hjälpte till att städa och göra i ordning området inför vintervilan!