Medlemsavgifter

Medlemsavgiften betalas en gång per år och skall vara inbetald senast den 1:a feb varje år.  Påminnelse skickas ut per e-mail varje år,  inget inbetalningskort skickas ut.

Avgifterna är som följer:

  • Medodlare 250 SEK (i medodlaravgiften ingår köavgift)
  • Liten lott 550 SEK
  • Stor lott 650 SEK
  • Förseningsavgiften 100 SEK
  • Inträdesavgift 200 SEK
  • Städdeposition 400 SEK (tillfaller föreningen om man uteblir från en städdag).
  • Nyckeldepositionsavgift på 150 SEK.
Ny medlem måste alltså betala inträdesavgift om 200, medlemsavgift om 550 eller 650, samt dessutom nyckel- och städdeposition om 550 (dessa fås tillbaka när hen slutar som odlare och återlämnar nyckeln).

Betala till plusgiro 56 65 87-2, ”Björkhagens fritidsträdgårdar”.

Stora lotter (över 75 kvm): 1 2 3 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19a 21 22 23 26 29 30
Små lotter (under 75 kvm): 4 5 6 10 12 19b 20a 20b 24 25a 25b 27 28a 28b 31

Årlig köavgift 100:-