Medlemsavgifter

Medlemsavgiften betalas en gång per år och ska vara inbetald senast den 31 januari varje år.  Påminnelse skickas ut mejl varje år, inget inbetalningskort skickas ut.

Avgifterna är:

  • Köavgift 150 kr / år
  • Liten lott 700 kr / år
  • Stor lott 850 kr / år
  • Medodlare 250 kr / år (köavgift ingår)
  • Förseningsavgift 100 kr
  • Inträdesavgift 200 kr
  • Städdeposition 400 kr (tillfaller föreningen om man uteblir från en städdag).
  • Nyckeldepositionsavgift 150 kr
Ny medlem måste alltså betala inträdesavgift om 200 kr, medlemsavgift om 700 kr eller 850 kr, samt dessutom nyckel- och städdeposition om 550 kr (dessa fås tillbaka när hen slutar som odlare och återlämnar nyckeln).

Betala till plusgiro 56 65 87-2, ”Björkhagens fritidsträdgårdar”.

Stora lotter (över 75 m2): 1 2 3 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19a 21 22 23 26 29 30
Små lotter (under 75 m2): 4 5 6 10 12 19b 20a 20b 24 25a 25b 27 28a 28b 31