Miljöarbete

Att odla miljövänligt

Inom föreningen strävar vi efter att odla i samklang med naturen, inte efter att till varje pris maximera vad jorden kan ge. Därför har vi ett miljöprogram och en miljöpolicy som vi följer. Vi är också mycket stolta över våra utmärkelser.
Utdelning av miljödiplom