Biologisk mångfald

Fem supertips för mer mångfald i kolonilotten

Blommor hela säsongen
Välj blommor som blommar hela säsongen från tidiga vårblommande växter till sommarväxter och höstblommande arter. Välj arter som är rika på nektar och pollen (se exempel nedan).

Anlägg en damm
Det kan vara svårt att få plats med en stor damm på en kolonilott men kanske kan man gräva ner en trätunna eller stenfat för att skapa en vattenspegel. Vatten i trädgården kommer att locka insekter, fåglar och groddjur.

Låt en del av gräsmattan bli äng
Välj ut en del av gräsmattan som får växa fritt under våren och sommaren. Gödsla aldrig ängen.  Slå av det höga gräset med en lie, gräsklippare eller trimmer. Räfsa upp det avslagna höet och lägg på kompost eller ge till ett djur som äter hö. Slå ängen på sensommaren, tidigast 15 juli.

Städa mindre
Låt det vara lite stökigt i trädgården. Låt exempelvis döda grenar, stockar eller stubbar ligga kvar i trädgården, låt vinterståndare med frön stå kvar över vintern.

Plantera en sälg
Sälg brukar kallas för livets frukost. Sälgen blommar tidigt på säsongen. Om man har ont om plats finns det sälgar som inte blir så stora att köpa i handelsträdgårdar.

Viktiga miljöer för många arter (skydd och boplats):
Död ved, tex en gammal stock, grenar eller stubbar
Stenrösen
Vildbihotell (lägg till foto på en sådan)
fågelholkar och fladdermusholkar
damm
kompost/rishög
Viktig föda (mat och dryck):
rabatter med pollen- och nektarrika blommor se exempel på dessa nedan
buskar och träd som blommar och ger frukt och bär, nötter och frön
äng
fröställningar som får stå kvar över vintern
fågelmatning
fågelbad
bivattnare skapar men genom att ta ett grunt fat fyllt med grus, pinnar, glaskulor eller mossa som man fyller på med vatten.

Nektar- och pollenrika träd och buskar som kan rymmas på 

en kolonilott
fruktträd
björnbär
hallon
kaprifol
krusbär
kvitten
syren
syrenbuddleja
vinbär

Nektar- och pollenrika trädgårdsblommor
akleja
allium
blå bolltistel
fingerborgsblomma
gurkört
isop
julros
jätteverbena
kantnepeta
krokus
kungsmynta (Oregano)
kärleksört
lavende

l
malva
rosenskära
röd rudbeckia
solros
stjärnflocka
stockros
stäppsalvia
temynta
timjan
vallmo
vädd

Undvik
konstgödsel
kemiska bekämpningsmedel
att plantera invasiva arter som till exempel blomsterlupin, kanadenskiskt gullris eller jätteloka

Exempel på invasiva arter som är vanliga i trädgårdar
blomsterlupin
flocknäva
gul skunkkalla
kanadensiskt gullris
jättebalsamin
jättedaggkåpa
jätteloka
parkslide
sidenört
skogsklematis
snöbär
tromsöloka
vresros

Källa: ”Naturligtvis – Biologiskmångfald i din trädgård”, Justine Lagache, Naturskyddsföreningen 2019