Om föreningen

Morotskörd

Björkhagens fritidsträdgårdar ligger i kanten av Nackareservatet söder om Södermalm i Stockholm, närmre bestämt i Björkhagen längs vägen ner mot gården Lilla Sickla.

Föreningen är miljödiplomerad vilket betyder att endast ekologisk odling tillämpas på området.

Björkhagens Fritidsträdgårdar bildades 1987 och består av 35 lotter på mellan 50 och 140 kvm. En av dem odlas av förskolan Solvändan i närheten. Något av det bästa barnen vet är soppa på mangold som de odlat själva.

Marken var en tidigare en ravin som ledde ner till Lilla Sickla gård. Ravinen fylldes ut någon gång på 1950-talet och området blev fotbollsplan.

Föreningen har också ett brukaravtal med stadsdelsnämnden om att sköta intilliggande parkområde vilket innebär både slyröjning och slåtter av ängsmark.