Avtal & regler

  • Medlemsavtal som upprättas mellan medlem och föreningen enligt krav från Stockholms stad.
  • Policy för GDPR. Så här hanteras medlemmars personuppgifter.
  • Arrendeavtal med Stockholms stad.
  • Normalstadgar för föreningar anslutna till Föreningen Storstockholms koloniträdgårdar.