Avtal & Regler

Föreningen följer ett antal regler och avtal. Här finns kopior på dessa för information till medlemmar och blivande medlemmar.

  • Arrendeavtal med Stockholms Stad
  • Medlemsavtal som upprättas mellan medlem och föreningen enligt krav från Stockholm Stad