Kategoriarkiv: Uncategorized

Välkommen till fröbytardag

Fröbytardagen äger rum den 7 mars 2024 kl 18.30 på Lyckebyvägen 22.

Föreningen köper in ett blandat urval av fröer som medlemmarna får ta med sig av. Varje lott får välja tre frösorter ur Runåbergs sortiment. Ange artikelnummer och sortnamn genom att svara på mejlet från Mirja senast den 15 februari.

Ta gärna med egna fröer eller plantor du vill dela med dig av!

Föreningen bjuder på fika.

Föreningens kalendarium för 2024

  • Fröbytardag torsdag 7 mars kl 18
  • Vårstäddag söndag 5 maj kl 10
  • Uppodlat senast lördag 15 juni
  • Syning söndag 16 juni
  • Höststäddag söndag 15 sep kl 10
  • Motioner inskickade senast torsdag 19 sep
  • Årsmöte torsdag 17 okt
  • Vinterbonat senast söndag 1 dec

Välkommen till Björkhagens fritidsträdgårdars höststäddag

Söndagen den 17 september kl 10 – 13 är det dags för höstens städdag i Björkhagens fritidsträdgårdar.

Städdagarna är obligatoriska och man bidrar efter förmåga. Se nedan vad som gäller vid frånvaro.

Det kommer att finnas en närvarolista och en uppgiftslista där man skriver upp sig. Uppgiftslistan bygger på det arrendeavtal vi har med stadsdelsförvaltningen om att vårda området och uppgifter som hör till vår miljödiplomering.

Vi arbetar i ca två timmar och sedan bjuds det på fikabröd (var god ta med eget kaffe/te/dryck).

Under fikat kommer representanter från styrelsen att dela information om verksamheten och medlemmar är välkomna att ställa frågor eller dela med er av tankar och idéer.

Välkomna önskar styrelsen!

I händelse av frånvaro: I undantagsfall, om man inte kan delta, meddelar man styrelsens ordförande på  ordforande[at]bjorklott.se vilken/vilka uppgifter man åtar sig att göra (två timmars arbete) Arbetet ska utföras före städdagen. I sista hand, om medlemmen inte deltar på städdagen eller utför någon arbetsuppgift före städdagen dras pengar från städdepositionen och medlemmen behöver betala in en ny deposition. Vid sjukdom, anmäls detta till ordförande.