Invasiva arter

Vårt odlingsområde ska, i linje med nationella riktlinjer, vara fritt från invasiva arter. Invasiva arter är växter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige.

Styrelsen vill först och främst informera om Blomsterlupin och Kanadensiskt gullris. Dessa ska omedelbart tas bort och brännas – de får ej komposteras.

Läs mer på Naturvårdsverkets temasida om invasiva arter.

Blomsterlupin
Kanadensiskt gullris