Vintervila

Vintervila

Björkhagens fritidsträdgårdar den 12 december 2018. Foto: Karl Mogren

Styrelsen har nu gjort sin årliga genomgång av kolonilotterna inför vintern. På det stora hela ser det bra ut! Vissa odlare kommer att bli kontaktade om sådant som behöver åtgärdas på deras lotter.

I början av 2019 kommer kalendariet här på hemsidan att uppdateras med datum för vårens städdag, avsyning med mera.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen alla medlemmar!