Miljöenkät

Utmärkelse för ekologisk trädgårdsodlingFöreningen har genomfört en miljöenkät, svarsfrekvensen var 84%. Resultatet är viktigt för föreningens fortsatta miljöcertifiering.

 • 88% vet att vi har en odlingsrådgivare och vem det är.
 • 84% känner till föreningens studieorganisatör.
 • 66% känner till att det finns en pH-mätare som man kan låna om man vill göra en jordanalys, kontakta styrelsen för uppgift om var mätaren finns.
 •  84% vet vad växtföljd är, 63% odlar i växtföljd och 56% skriver upp var och när man odlat vad. För att få poäng i diplomeringen krävs att minst 50% odlar så och hela 84% kan tänka sig att göra det.
 • 75% vet vad gröngödsling är och 22% sår växter för att gröngödsla. För att få poäng i diplomeringen krävs att minst 50% odlar så och 62% kan tänka sig att göra det.
 •  66% vet vad täckodling innebär och 13% brukar täckodla. För att få poäng i diplomeringen krävs att minst 50% odlar så och 47% kan tänka sig att göra det.
 •  66% brukar köpa ekologiska fröer.
 •  56% har fått information om biologisk mångfald och 25% odlar för att öka den biologiska mångfalden.
 • 25% kan tänka sig att slåttra på vår äng och 69% kan tänka sig att samla vildängsfrön för att sprida på ängen.
 • 50% är intresserade av att bygga humlebon.
 • 88% har fått information om våra bevattningsregler och 97% följer dem (dvs vi får bara vattna när vi är på lotten och helst på morgon eller på kvällen).
 •  94% kan tänka sig att bara använda miljögodkänd färg.
 •  88% kan tänka sig att bara använda miljögodkänt material.