Vårvinter

Kalendariet för 2017 är nu uppdaterat med några datum, fler kommer. Boka redan nu in städdagarna 14 maj och 17 september.

Under vintern det gjorts avsyning i koloniområdet. Det ser väldigt bra ut men som alltid finns det en del stängsel och annat smått som behöver fixas. De lottägare som berörs är informerade.