Lottkö

Föreningen har en köavgift på 100 kr per kalenderår från 2013. Vill du stå i kön betalar du in 100 kr på plusgiro 566587-2 Björkhagens fritidsträdgårdar och lämnar följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Din köplats räknas från den dag då vi fått in din första avgift. Det är för närvarande ca. 40 personer i kön. Står du i kön och vill veta din köplats, eller har andra frågor om kön, kontakta koansvarig (at) bjorklott.se.

Det fin2014-05-06 17.40.18-2ns ingen kö om man vill vara medodlare. Man kan själv sätta upp en lapp med en förfrågan på föreningens anslagstavla som finns vid koloniområdet.

Innan du tar på dig ansvaret för en odlingslott tänk igenom noga om du orkar med det ansträngande arbetet. Det är tung lerjord som kräver mycket ogräsrensning och bearbetning. Det går inte att vara borta längre perioder under sommarhalvåret, då tar ogräset över.