Lottkö

Föreningen har en köavgift på 150 kr per kalenderår. Vill du stå i kön betalar du in avgiften på plusgiro 566587-2 ”Björkhagens fritidsträdgårdar” och lämnar följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Din köplats räknas från den dag då vi fått in din första avgift. Avgiften ska betalas senast den 1 februari varje år. Vi påminner om avgiften via mejl . Var noga med att uppdatera din mejladress för att få påminnelsen.
2014-05-06 17.40.18-2

När en odlingslott blir ledig är det den med längst kötid som blir erbjuden lotten först. Du har rätt att tacka nej två gånger. Därefter måste du tacka ja om du inte vill hamna längst bak i kön.

Vår kö växer stadigt. Omsättningen på lotter är mellan en och fem per år och vi har över 100 personer i kö.

Det finns ingen kö om man vill vara medodlare. Man kan själv sätta upp en lapp med en förfrågan på föreningens anslagstavla som finns vid koloniområdet. Medodlare står automatiskt i lottkön. Medodlare har rätt att ta över den lott där de är medodlare när det är medodlarens tur att bli erbjuden lott, det vill säga när medodlaren som köande har nått toppen av kölistan.

I föreningen finns en internkö där medlemmar får erbjudande om att byta lott innan lotten erbjuds till köande i den externa kön. Via internkön tillåts högst ett byte per år.

Innan du tar på dig ansvaret för en odlingslott måste du tänka igenom om du orkar med det ansträngande arbetet. Det är tung lerjord som kräver ogräsrensning och bearbetning. Det går inte att vara borta längre perioder under sommarhalvåret, lotten ska brukas aktivt och skötas väl.

Vid frågor kontakta koansvarig (at) bjorklott.se.