Fröbytarkväll

Välkommen till föreningens fröbytarkväll den 16 mars kl 18.00-20.00.
Ta gärna med egna fröer, plantor eller skott till lokalen på Lyckebyvägen 22, nedre botten.
Föreningen bjuder varje lott att beställa max fem sorter av fröer från Runåbergs sortiment.  Skicka in dina önskemål till mirja.erapuro[at]gmail.com senast den 12 februari.
Styrelsen