Viktiga datum under 2023

  • Torsdag 16 mars – fröbytardag
  • Söndag 7 maj – vårens städdag (obligatorisk)
  • Torsdag 15 juni – lotten ska vara uppodlad (senast då)
  • Söndag 17 september – höstens städdag (obligatorisk)
  • Onsdag 20 september – motioner till årsmöte
  • Onsdag 18 oktober – årsmöte
  • Fredag 1 december – lotten ska vara interbonad (senast då)