Föreningens kalendarium för 2024

  • Fröbytardag torsdag 7 mars kl 18
  • Vårstäddag söndag 5 maj kl 10
  • Uppodlat senast lördag 15 juni
  • Syning söndag 16 juni
  • Höststäddag söndag 15 sep kl 10
  • Motioner inskickade senast torsdag 19 sep
  • Årsmöte torsdag 17 okt
  • Vinterbonat senast söndag 1 dec