Välkommen till fröbytardag

Fröbytardagen äger rum den 7 mars 2024 kl 18.30 på Lyckebyvägen 22.

Föreningen köper in ett blandat urval av fröer som medlemmarna får ta med sig av. Varje lott får välja tre frösorter ur Runåbergs sortiment. Ange artikelnummer och sortnamn genom att svara på mejlet från Mirja senast den 15 februari.

Ta gärna med egna fröer eller plantor du vill dela med dig av!

Föreningen bjuder på fika.