Välkommen till Björkhagens fritidsträdgårdars höststäddag

Söndagen den 17 september kl 10 – 13 är det dags för höstens städdag i Björkhagens fritidsträdgårdar.

Städdagarna är obligatoriska och man bidrar efter förmåga. Se nedan vad som gäller vid frånvaro.

Det kommer att finnas en närvarolista och en uppgiftslista där man skriver upp sig. Uppgiftslistan bygger på det arrendeavtal vi har med stadsdelsförvaltningen om att vårda området och uppgifter som hör till vår miljödiplomering.

Vi arbetar i ca två timmar och sedan bjuds det på fikabröd (var god ta med eget kaffe/te/dryck).

Under fikat kommer representanter från styrelsen att dela information om verksamheten och medlemmar är välkomna att ställa frågor eller dela med er av tankar och idéer.

Välkomna önskar styrelsen!

I händelse av frånvaro: I undantagsfall, om man inte kan delta, meddelar man styrelsens ordförande på  ordforande[at]bjorklott.se vilken/vilka uppgifter man åtar sig att göra (två timmars arbete) Arbetet ska utföras före städdagen. I sista hand, om medlemmen inte deltar på städdagen eller utför någon arbetsuppgift före städdagen dras pengar från städdepositionen och medlemmen behöver betala in en ny deposition. Vid sjukdom, anmäls detta till ordförande.