Välkommen till extra årsmöte

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till ett extra årsmöte i samband med städdagen den 10 maj. Anledningen är att en av ledamöterna inte valdes in korrekt under årsmötet i höstas och därför behöver väljas in i styrelsen nu.

När: 10 maj kl 12, under fikat i samband med städdagen
Var: Vid redskapsboden vid kolonilotterna
Motioner: Inlämnas senast 4 veckor innan mötet

Dagordning

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av protokollförare
5. Val av justerare
6. Behandling av motioner och förslag
7. Val av styrelseledamot
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande