Dags att betala årsavgiften

Senast den 31 januari ska medlemsavgiften för 2020 vara betald. Från och med i år har avgiften höjts för eftersom föreningen måste bygga upp ett större kapital för att kunna klara av oförutsedda utgifter som till exempel vattenläckor. De nya avgifterna och andra uppgifter om hur du betalar finns på sidan om Medlemsavgifter.