Välkommen till årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till Björkhagens fritidsträdgårdars årsmöte 2019. Det hålls  onsdagen den 16 oktober kl 18.30 i föreningslokalen på Ronnebyvägen 7.

Kom gärna och hör om årsberättelsen och ekonomisk berättelse, välj ny styrelse (personer är föreslagna innan årsmötet av valberedningen, inga spontana förslag ges under mötet), rösta om eventuell utvidgning av vårt koloniområde och om plan för att skapa ekonomisk buffert, med mera.

Höstens städdag

Nu närmare sig slutet av odlingssäsongen och därmed också höstens städdag. Den går av stapeln den 15 september. Kl 10-14 hjälps vi alla åt att styra upp våra gemensamma ytor, redskap med mera. Vi fikar tillsammans ca kl 12. Frukt och saft till barnen fixar föreningen som vanligt.

OBS: Om du inte kan delta på städdagen behöver du upplysa styrelsen om det (ordforande[at]bjorklott.se) senast den 1 september. Vi kan då tilldela dig andra arbetsuppgifter som ska vara slutförda innan städdagen. Om du inte hör av dig innan 1 september tar vi ut en avgift motsvarande din deposition.

Toan klar

Toaletten

Nu är toaletten i boden klar och går att använda. Den består av en enkel sittbänk med toaring och lock av frigolit och under står en latrin som kommer att tömmas regelbundet. Det finns en säck med torrmull som ska strös över latrinen med ett tunt lager efter uträttat behov. Toaletten är försedd med kodlås, koden har skickats ut med mejl till alla odlare.