Dags för årsmöte

Måndag den 22 november kl 19.00 går Björkhagens fritidsträdgårdars årsmöte av stapeln i kvarterslokalen på Lyckebyvägen.

Medlemmarna kan lämna in skriftliga motioner så att styrelsen får dem senast den 25 oktober. Detta görs via mejl till styrelsen.

Styrelsen har inga egna förslag att lägga fram till mötet.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Välkommen till höstens städdag

Den 12 september kl 10-13 går höstens städdag av stapeln. Även denna gång är medverkan frivillig relaterat till pandemin.

Styrelsen vill påminna om att rensning av grusgångar i anslutning till den egna lotten skall  skötas av lottinnehavaren och inte på städdagen.

Vid inspektionen av lotterna i juni såg vi att vissa staket börjat ge efter, kolla gärna hur det är hos dig.

På städdagen bjuds på fikabröd i samband med litet möte vid 12-tiden, tag med egen dryck.

Varmt välkommen!