Vattnet påslaget

Vattnet är nu påslaget. Från och med i år behöver vi inte vänta på att kommunen ska slå på kranen utan kan styra över vattnet själva. Ett medskick inför säsongen är att vi kan jobba med uppsamlande av regnvatten, exempelvis i en tunna, på våra lotter. Det går i linje med vår fina miljödiplomering.