Välkommen till vårens städdag

Den 22 maj samlas vi för vårstädning, möte och fika mellan kl 10 och 13.
Vårens städdag planeras i nuläget  att bli obligatorisk att närvara vid (med förbehåll för eventuella ändringar i restriktioner) .
Frågor om gemensam beställning av gödsel har uppkommit. Med anledning av fjolårets rapporter om ogräsbekämpningsrester och missväxt relaterat till stallgödsel av olika slag så har  styrelsen beslutat att inget inköp görs av föreningen. Vi hänvisar till vår Facebooksida för eventuella sambeställningar lottgrannar emellan.
Varmt välkomna till vårstädningen!