Skördetider

Nu är vi inne i skördetider, hoppas det har växt bra!

Nästa gemensamma aktivitet i föreningen är städdagen den 18 september kl. 10.00, då måste alla lotter vara representerade (den som inte kan vara med ska anmäla det i förväg till styrelsen för att erhålla städuppgift innan städdagen)

Föreningens årsmöte äger rum den 19 oktober på Lyckebyvägen 22, kallelse kommer snart skickas ut till alla medlemmar där det också framgår när motioner måste vara inskickade för att kunna behandlas på mötet.