Höstens städdag

Nu närmare sig slutet av odlingssäsongen och därmed också höstens städdag. Den går av stapeln den 15 september. Kl 10-14 hjälps vi alla åt att styra upp våra gemensamma ytor, redskap med mera. Vi fikar tillsammans ca kl 12. Frukt och saft till barnen fixar föreningen som vanligt.

OBS: Om du inte kan delta på städdagen behöver du upplysa styrelsen om det (ordforande[at]bjorklott.se) senast den 1 september. Vi kan då tilldela dig andra arbetsuppgifter som ska vara slutförda innan städdagen. Om du inte hör av dig innan 1 september tar vi ut en avgift motsvarande din deposition.