Författararkiv: Karl Mogren

Vintervila

Vintervila

Björkhagens fritidsträdgårdar den 12 december 2018. Foto: Karl Mogren

Styrelsen har nu gjort sin årliga genomgång av kolonilotterna inför vintern. På det stora hela ser det bra ut! Vissa odlare kommer att bli kontaktade om sådant som behöver åtgärdas på deras lotter.

I början av 2019 kommer kalendariet här på hemsidan att uppdateras med datum för vårens städdag, avsyning med mera.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen alla medlemmar!

Honung från föreningens bin

Honung

Foto: Karl Mogren

Vid föreningens städdag den 16 september kom vår biodlare Thomas Brzokoupil och berättade om bikuporna på lott nummer 8b. Med sig hade han honung från bina som många medlemmar ville köpa. Är du också intresserad av att köpa honungen kan du kontakta Thomas på tbrzokoupil@gmail.com eller 070-530 07 28.

Ett stort tack till alla som kom på städdagen och hjälpte till att städa och göra i ordning området inför vintervilan!