Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Med biologisk mångfald (biodiversitet) menas variationen mellan allt levande. Det vill säga att det finns olika livsmiljöer/habitat, att det finns många olika arter och att det finns tillräckligt stor genetisk variation inom varje art.
Den biologiska mångfalden är basen i hela ekosystemets uppbyggnad. Försvinner arter påverkas hela systemet. En art som försvinner kan aldrig återskapas. Den biologiska mångfalden och ekosystemen är ett livsvillkor för människan.

Vilka värden har den biologiska mångfalden?

För sin egen skull har den biologiska mångfalden ett värde. Alla växt- och djurarter har lika stor rätt som vi att finnas till.
Livsbetingelser som atmosfärens sammansättning, jordmånsbildningen, temperaturen, nederbörden, strålningsförhållanden är beroende av biologiska processer såsom fotosyntesen och omsättning av näringsämnen, vilket olika växter och djur står för.
Mat, kläder och bostäder är livsnödvändigt för oss. Materialet till detta kommer från naturen: frukt, potatis, ris, kött, mjölk, ägg, bomull, ull, lin, silke, trä, vass, halm, osv. Medicin kan också utvinnas från en del växter.
Naturen är vacker. Många människor hämtar kraft och livslust från skog, berg, sjöar, blommor, träd och djur. Ett vackert skogsområde kan vara mer värdefullt som turistmål än vad den skulle vara om den höggs ned för virkets skull.
En stor biologisk mångfald medför god motståndskraft, resiliens, för störningar som t.ex. ändringar i klimatet, översvämningar, bränder och föroreningar. Om någon art inte klarar de nya förutsättningarna kan andra arter ta över dess funktion.