Köregler

Det datum som köavgiften kommer in på vårt konto är ditt ködatum. Den årliga köavgiften betalas in senast 1 februari. Vi påminner via mejl. Var noga med att uppdatera din mejladress om du vill vara säker på att få påminnelsen. De köande som inte har betalat köavgiften detta datum stryks ur den aktuella kön. Vill du kliva in I kön igen senare börjar du om från början. När en odlingslott blir ledig är det den med längst kötid som blir erbjuden lotten först. Du har rätt att tacka nej två gånger. Därefter måste du tacka ja, om du inte vill hamna längst bak i kön igen.

Medodlare har rätt att ta över den lott där de är medodlare när det är medodlarens tur att bli erbjuden lott, det vill säga när medodlaren som köande har nått toppen av kölistan. Observera att medodlare automatiskt står i lottkön.

Den årliga köavgiften är 100:-, den måste vara betald senast den 1 februari till plusgiro 56 65 87-2, ”Björkhagens fritidsträdgårdar”.

I föreningen finns en internkö som får erbjudande om att byta lott före den externa kön. Via internkön tillåts högst ett byte per år.

Vid frågor kontakta koansvarig (at) bjorklott.se.