Aktuell kölista

Från och med den 15 juni 2014 publiceras en lista över aktuell kösituation. Om du står i kön så är det det datum du ställde dig i kön som framgår i kölistan. Aktuell kötid för en kolonilott är för närvarande cirka 5 år.
Kölistan uppdateras några gånger per år.

Har du frågor kontakta den köansvarige. koansvarig@bjorklott.se

Kölista 23 september 2017