Kalendarium

2017

  • 28 mars plant och fröbytardag. Mer info om plats och tid kommer
  • 14 maj Städdag kl. 10-14
  • Försommar (Datum ej beslutat än). Lotten skall vara uppodlad, styrelsen gör lottsyn.
  • 17 september Städdag 10.00-14.00
  • 18 oktober Årsmöte. Kl. 18.30 i SKB´s kvarterslokal på Lyckebyvägen 22, bv