Kalendarium

2017

  • 28 mars plant och fröbytardag. Mer info om plats och tid kommer
  • 14 maj Städdag kl. 10-14
  • Försommar (Datum ej beslutat än). Lotten skall vara uppodlad, styrelsen gör lottsyn.
  • 17/9 Städdag 10.00-14.00
  • Senhöst Årsmöte. Mer info om plats och tid kommer